Indholdsfortegnelse
Her kan du finde oplysninger om:

 

 • Instruktørens rolle                                                               
 • Hjælpeinstruktørens rolle                                                    
 • Hvad får man som instruktør/hjælpeinstruktør?                 

Praktiske oplysninger:                                                           

 • Brug af mobiltelefon                                                             
 • Redskabsrum                                                                         
 • Nøgler                                                                                   
 • Kopiering                                                                               
 • Vejledning                                                                             
 • Førstehjælp                                                                          
 • Kurser/ kursusansvarlig                                                        
 • Kontaktperson                                                                       
 • Kontaktperson til lejre                                                          
 • Juletræsfest i VG                                                                
 • Holdledere                                                                            
 • Ny ledere og hjælpeinstruktører                                          
 • Conventus og brug heraf...                                                               
 • Kontingent og betaling                                                          
 • Telefon liste til halinspektører og pedeller    
                        

Instruktørens rolle

 

Instruktøren er hovedansvarlig for træningen, indholdet i træningen og gymnasternes sikkerhed under træningen.

 

Udover dette er instruktøren ansvarlig for

·         Inddragelse af hjælpeinstruktøren og uddelegering af opgaver til denne.

·         At møde op til hver træning og sørge for afløser ved afbud. Du kan kontakte din kontakt- person/ holdleder, hvis du ikke selv kan finde en afløser.

·         At fremstå som et godt eksempel.

·         At deltage i instruktørmøderne.

·         Opsyn med brug af mobiltelefoner

·         Ikke bruge mobiltelefoner under træningen

·         Møde mindst 10 min. før træningen og gå som sidste mand

·         Sørge for dragter til opvisning – evt. i samarbejde med din holdleder.

·         Uddele velkomstbrochuren med informationer om tilmelding og betaling.

·         Sørge for tilmelding til lejre og samle ind til disse.

·         Printe egne holdlister på www.conventus.dk

 

Hjælpeinstruktørens rolle

 

·         Afbud til instruktøren ved fravær

·         Deltage aktivt og fremstå som et godt eksempel, for de gymnaster, du er med til at undervise.

·         Ikke bruge mobiltelefoner under træningen

·         Deltage på møder

·         Være interesseret i at deltage i kurser
           – kontakt Lis fra bestyrelsen

·         Møde mindst 10 min før træning og gå som sidste mand.

 

 

Hvad får man som instruktør/hjælpeinstruktør i godtgørelse?
 

Ledergodtgørelse: sæson fra september til marts.

Leder for et hold som træner 3/4 time                 kr. 1275,00

Leder for et hold som træner 1 time                      kr. 1700,00

Leder for et hold som træner 1 ½ time                   kr. 2125,00

Leder for et hold som træner 2 timer                                          kr. 2550,00

Man får et tillæg på kr. 400,00, som leder for et hold, hvis der IKKE er andre hjælpere!

 

Voksen-hjælpetræner for et hold som træner 3/4 time                 kr. 750,00

Voksen-hjælpetræner for et hold som træner 1 time                      kr. 1000,00

Voksen-hjælpetræner for et hold som træner 1 ½ time                   kr. 1500,00

Hjælpetræner indtil 18 år                                         kr.   600,00

Hjælpetræner ikke konfirmeret                               Kr.   300,00

 

Ved dobbelt/delt lederfunktion = 1x leder godtgørelse pr. hold. Herefter suppleres der op med hjælpetræner godtgørelse. Man kan selv beslutte (på det enkelte hold) hvorledes godtgørelsen skal fordeles.

 

Gratis kontingent: hver instruktør/hjælpeinstruktør kan gratis deltage på et andet hold i Varde Gymnastikforening. Refunderes ved sæsonafslutning.

Kontingent for ens børn: har man børn, kan ET af dem, nøjes med at betale ½ kontingent. Det er ligegyldigt om barnet går på et hold, man er leder/ hjælpetræner for eller et andet hold. Refunderes ved sæsonafslutning.

 

Godtgørelse musik: hvert hold kan bruge max 150 kr. til musik for hvert hold, som I får godtgjort mod en kvittering, som afleveres til Rikke Liestmann, sammen med et kontonummer.

 

Kurser: Alle instruktører/hjælpeinstruktører har tilbuddet om gratis at komme på relevante kurser. Foreningen betaler også transport hertil. (Tilmelding altid gennem Lis)
Relevante kurser betales altid af Varde Gymnastikforening. Ved for sent afbud, uden relevant begrundelse
, afholdes kursusudgiften af træneren/kursisten og ikke Varde Gymnastikforening.

Kørsel:Udenbys instruktører får kørselspenge for hver træningsaften - kr. 2,10 pr.km.

 

 


 Praktiske oplysninger

 

Redskabsrum:

Den daglige oprydning af redskabsrummet er dit ansvar som leder.

Vi skal alle hjælpe med at holde orden i redskabsrummet, så efterlad altid rummet og redskaberne, som du selv ønsker at finde det.


Nøgler:

Alle instruktører får på første ledermøde udleveret nøgle til skolen. Denne skal afleveres ved sæsonafslutning igen.

Hvis dit hold er det sidste, der træner i salen, er du ansvarlig for at skolen og redskabsrummet aflåses forsvarligt. Hvis holdet, der træner efter dit hold, ikke skal bruge redskaber, skal du også låse for disse selvom I ikke er det sidste hold

Kopiering:
Hvis du ikke selv har adgang til kopimaskine, så kontakt din kontaktperson, som vil være behjælpelig med at tage kopier i kopirummet på Fritidscentret.

 

Vejledning:

DGI tilbyder vejledning til instruktører. Dette er en god måde at få nyt input og få en god samtale omkring de problemer, der måtte være på dit hold.

ER det ikke muligt at få en person via DGI vil vi benytte os af vore egne erfarne instruktører.

Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du / dit hold ønsker vejledning

 

Førstehjælp:

Førstehjælpskasse er på skolerne/i hallen i redskabsrummet.

Hvert hold får ved sæsonstart udleveret en ispose. Ved skader kontakt kontaktpersonen efter træningen. Kontakt forældrene på børneholdene, så de tager stilling til om børnene skal til f.eks. skadestue eller læge. 

 

Kursusansvarlig: Lis

Alle instruktører og hjælpeinstruktører er til hver en tid velkommen til at tage på kursus. Foreningen betaler udgifter til kursus og transport.

Se kursustilbud i DGI´s kursusfoldere.

Meld jer ALDRIG selv direkte til et kursus – tilmeldingen skal altid gennem Lis, som I altid er velkomne til at kontakte, så I kan få en snak om hvilke kurser, der ville være relevant for jer.

 

Kontaktperson til lejre: 

Der er i løbet af en sæson mulighed for, at deltage med holdet på drenge- og pigelejre, pigefræs og børnedag område Varde. Er du interesseret i det, kan du kontakte Jane Locht, som kan informere dig yderligere. Tilmelding til disse lejre sker via vores hjemmeside/tilmelding. Når et hold bliver meldt til, skal der altid være mindst en instruktør med fra holdet og gerne flere. VG betaler for tilmeldte instruktører og hjælpeinstruktørerne.                      

 

Juletræsfest:

Juletræsfest i VG er gået hen og blevet en tradition. Den holdes hvert år sidste søndag i november. Alle børn på børneholdene bliver indbudt, tilmelding og betaling sker til instruktøren. Til denne dag har vi brug for mange hænder til pyntning, stole og bordeopsætning, bagning af vafler, salg i boder m.m.

Så noter allerede nu datoen i din kalender, og vær med til en hyggelig dag.

 
Holdleder:

Der kan være tilknyttet en holdleder til hold, som er meget store eller hvor instruktøren/ instruktørerne ikke har så stor erfaring. Holdlederen skal hjælpe instruktøren med alt det praktiske omkring holdet. Det vil derfor være en god idé, at man inden sæsonstart i fællesskab finder ud af, hvad holdlederens funktion er på holdet. Det kan være at lave sedler, udlevere og indsamle tilmeldingsblanketter, bestille dragter, tage imod tilmeldinger til div. lejre og juletræsfesten. Derudover skal holdlederen være et bindeled til bestyrelsen.   

Nye ledere og hjælpeinstruktører:

Kender man nogen, som gerne vil være leder eller hjælpe instruktør, skal man kontakte bestyrelsen, sådan at denne kan tage stilling til, hvilket hold vedkommende skal på.

Conventus:

På hjemmesiden www.conventus.dk, kan du som instruktør eller hjælpeinstruktør udskrive holdlister, afkrydsningslister og sende mails til hele holdet eller enkelte gymnaster – også vedhæftet filer. Er du registreret som instruktør (har tilmeldt dig på hjemmesiden, på holdet ”instruktører) har du modtaget et brugernavn + en kode. Dit brugernavn vil oftest være vg + dine forbogstaver i hele dit navn.

Har du tilmeldt dig som instruktør sidste sæson, er du stadig bruger i systemet.

Har du glemt din kode, så gå ind på hjemmesiden og tryk på ”glemt password..” så bliver du tilsendt et nyt.

 Se brugervejledningen til conventus på hjemmesiden, for nærmere forklaring.

 Har du problemer med conventus, så kontakt Trine Voss fra bestyrelsen.

 

Kontingent og betaling:

Der skal afleveres velkomstfoldere til alle gymnaster, som informerer om tilmelding og betaling via hjemmesiden. Er der behov for betaling på anden måde end gennem vores hjemmeside, kan der tages kontakt til vores kasserer Rikke. Velkomstfolderen laves af bestyrelsen og uddeles til instruktøren umiddelbart v. sæsonstart.

 

 

Se træningstider og steder på hjemmesiden: www.vardegymnastik.dk

 

Varde Gymnastikforening | Chr.Richardtsvej 5 | 6800 Varde | CVR.: 29566372