Velkommen til
Varde Gymnastikforenings
hjemmeside

Generalforsamling 2022 

 

Varde gymnastikforening afholder generalforsamling
onsdag 
d. 20. april kl. 19.00 på Varde Fritidscenter/Sportium. 
 

  1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleant:
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Forslag sendes på mail til formanden på jane@lochtdesign.dk


 

Krolf i Arnbjerg

 

Foråret er på vej og vi er klar med krolf i Arnbjerg.
Opstart onsdag den 20. april kl. 14.00

 

Alle er velkomne. Der kan lånes kugler og køller. 

 Vi tilbyder: krolfspil, kaffepause (medbring selv kaffen),

 socialt samvær og evt. ridderspil.

 

Kontingent 150 kr. for hele 2022.
Du er velkommen til at prøve spillet inden du melder til 

her på siden under ”Tilmelding”

 

Kontakt Ove Arnbjerg tlf. 75167365 ved spørgsmål.

 

Vi glæder os til at se jer.

Varde Gymnastikforening | Chr.Richardtsvej 5 | 6800 Varde | CVR.: 29566372